Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Oscar 1 Djurgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 1 Djurgården 720 13,2% 28,5% 25,6% 32,8% 3,8% 49,7% 50,3% 5,3%  
Summa 720 13,2% 28,5% 25,6% 32,8% 3,8% 49,7% 50,3% 5,3%

http://www.val.se