Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Oscar 11 Gärdet CV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 11 Gärdet CV 1484 23,0% 31,2% 19,9% 25,9% 4,3% 43,1% 56,9% 4,0%  
Summa 1484 23,0% 31,2% 19,9% 25,9% 4,3% 43,1% 56,9% 4,0%

http://www.val.se