Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Oscar 12 Tessinparken V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 12 Tessinparken V 1115 20,4% 34,8% 19,2% 25,7% 2,9% 43,6% 56,4% 4,3%  
Summa 1115 20,4% 34,8% 19,2% 25,7% 2,9% 43,6% 56,4% 4,3%

http://www.val.se