Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Oscar 17 Starrängsringen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 17 Starrängsringen mm 1590 23,3% 32,6% 24,3% 19,9% 6,9% 45,2% 54,8% 5,6%  
Summa 1590 23,3% 32,6% 24,3% 19,9% 6,9% 45,2% 54,8% 5,6%

http://www.val.se