Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Oscar 20 Gärdet Smedbacksgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 20 Gärdet Smedbacksgatan mm 1259 32,3% 34,2% 14,5% 19,0% 3,8% 45,5% 54,5% 5,8%  
Summa 1259 32,3% 34,2% 14,5% 19,0% 3,8% 45,5% 54,5% 5,8%

http://www.val.se