Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Oscar 22 Gärdet CNÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 22 Gärdet CNÖ 1254 9,4% 31,6% 22,6% 36,4% 2,8% 43,1% 56,9% 5,1%  
Summa 1254 9,4% 31,6% 22,6% 36,4% 2,8% 43,1% 56,9% 5,1%

http://www.val.se