Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Oscar 23 Tessinparken Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 23 Tessinparken Ö 1549 19,7% 29,6% 20,0% 30,7% 3,7% 43,3% 56,7% 4,1%  
Summa 1549 19,7% 29,6% 20,0% 30,7% 3,7% 43,3% 56,7% 4,1%

http://www.val.se