Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Maria 5 Mariatorget S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 5 Mariatorget S 1352 17,3% 37,5% 25,1% 20,0% 5,3% 45,2% 54,8% 4,7%  
Summa 1352 17,3% 37,5% 25,1% 20,0% 5,3% 45,2% 54,8% 4,7%

http://www.val.se