Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Maria 10 Södra station Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 10 Södra station Ö 1087 15,6% 35,1% 30,1% 19,2% 6,8% 49,7% 50,3% 6,3%  
Summa 1087 15,6% 35,1% 30,1% 19,2% 6,8% 49,7% 50,3% 6,3%

http://www.val.se