Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Högalid 9 Hornstull

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 9 Hornstull 1251 20,7% 41,0% 22,5% 15,8% 5,0% 48,0% 52,0% 6,4%  
Summa 1251 20,7% 41,0% 22,5% 15,8% 5,0% 48,0% 52,0% 6,4%

http://www.val.se