Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Högalid 10 Drakenberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 10 Drakenberg 1184 13,3% 32,8% 26,0% 28,0% 5,3% 42,7% 57,3% 5,2%  
Summa 1184 13,3% 32,8% 26,0% 28,0% 5,3% 42,7% 57,3% 5,2%

http://www.val.se