Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Högalid 21 Folkskolegatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 21 Folkskolegatan mm 1104 23,0% 39,5% 18,1% 19,4% 2,8% 45,1% 54,9% 6,0%  
Summa 1104 23,0% 39,5% 18,1% 19,4% 2,8% 45,1% 54,9% 6,0%

http://www.val.se