Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Högalid 22 Tanto

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 22 Tanto 1090 11,6% 25,0% 21,7% 41,7% 3,3% 46,5% 53,5% 3,5%  
Summa 1090 11,6% 25,0% 21,7% 41,7% 3,3% 46,5% 53,5% 3,5%

http://www.val.se