Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Katarina 2 Mosebacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 2 Mosebacke 1379 16,4% 41,8% 25,1% 16,7% 4,4% 49,3% 50,7% 6,9%  
Summa 1379 16,4% 41,8% 25,1% 16,7% 4,4% 49,3% 50,7% 6,9%

http://www.val.se