Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan 1596 43,4% 31,7% 14,3% 10,5% 3,8% 50,8% 49,2% 6,2%  
Summa 1596 43,4% 31,7% 14,3% 10,5% 3,8% 50,8% 49,2% 6,2%

http://www.val.se