Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Katarina 9 Allhelgonakyrkan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 9 Allhelgonakyrkan 1616 17,6% 47,2% 21,0% 14,1% 4,8% 49,5% 50,5% 5,9%  
Summa 1616 17,6% 47,2% 21,0% 14,1% 4,8% 49,5% 50,5% 5,9%

http://www.val.se