Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Katarina 10 Eriksdal V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 10 Eriksdal V 1448 19,3% 39,4% 23,1% 18,2% 5,2% 46,8% 53,2% 5,7%  
Summa 1448 19,3% 39,4% 23,1% 18,2% 5,2% 46,8% 53,2% 5,7%

http://www.val.se