Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Katarina 14 Bjurholmsplan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 14 Bjurholmsplan mm 1487 24,6% 45,5% 18,8% 11,1% 4,7% 49,0% 51,0% 3,9%  
Summa 1487 24,6% 45,5% 18,8% 11,1% 4,7% 49,0% 51,0% 3,9%

http://www.val.se