Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Katarina 15 Skanstull

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 15 Skanstull 1309 21,6% 43,5% 21,2% 13,7% 3,7% 51,7% 48,3% 7,1%  
Summa 1309 21,6% 43,5% 21,2% 13,7% 3,7% 51,7% 48,3% 7,1%

http://www.val.se