Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Sofia 4 Stig Claessons Park-Fjällg.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 4 Stig Claessons Park-Fjällg. 1449 19,7% 41,2% 21,7% 17,3% 3,5% 46,5% 53,5% 5,7%  
Summa 1449 19,7% 41,2% 21,7% 17,3% 3,5% 46,5% 53,5% 5,7%

http://www.val.se