Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Sofia 9 Bohusgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 9 Bohusgatan mm 1580 13,9% 39,3% 24,1% 22,8% 3,1% 45,8% 54,2% 5,1%  
Summa 1580 13,9% 39,3% 24,1% 22,8% 3,1% 45,8% 54,2% 5,1%

http://www.val.se