Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Sofia 11 Vitabergsparken mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 11 Vitabergsparken mm 1450 12,8% 38,6% 25,7% 23,0% 5,3% 43,4% 56,6% 6,4%  
Summa 1450 12,8% 38,6% 25,7% 23,0% 5,3% 43,4% 56,6% 6,4%

http://www.val.se