Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Sofia 14 Sickla kanal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 14 Sickla kanal 1356 21,2% 48,7% 16,3% 13,8% 3,9% 47,5% 52,5% 6,0%  
Summa 1356 21,2% 48,7% 16,3% 13,8% 3,9% 47,5% 52,5% 6,0%

http://www.val.se