Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Sofia 16 Sickla sluss

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 16 Sickla sluss 1303 14,4% 58,4% 20,2% 7,0% 4,1% 50,4% 49,6% 6,7%  
Summa 1303 14,4% 58,4% 20,2% 7,0% 4,1% 50,4% 49,6% 6,7%

http://www.val.se