Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kungsholm 1 Ture Nermans gränd mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 1 Ture Nermans gränd mm 1199 21,5% 39,7% 21,0% 17,8% 4,2% 47,3% 52,7% 5,3%  
Summa 1199 21,5% 39,7% 21,0% 17,8% 4,2% 47,3% 52,7% 5,3%

http://www.val.se