Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kungsholm 3 Celsiusgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 3 Celsiusgatan mm 1296 25,8% 44,7% 16,8% 12,7% 2,9% 49,0% 51,0% 5,9%  
Summa 1296 25,8% 44,7% 16,8% 12,7% 2,9% 49,0% 51,0% 5,9%

http://www.val.se