Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kungsholm 4 S:t Eriksområdet Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 4 S:t Eriksområdet Ö 1531 14,7% 45,5% 25,2% 14,6% 3,9% 48,9% 51,1% 4,9%  
Summa 1531 14,7% 45,5% 25,2% 14,6% 3,9% 48,9% 51,1% 4,9%

http://www.val.se