Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kungsholm 5 Polishuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 5 Polishuset 1135 20,1% 40,6% 21,3% 18,0% 3,9% 45,1% 54,9% 4,5%  
Summa 1135 20,1% 40,6% 21,3% 18,0% 3,9% 45,1% 54,9% 4,5%

http://www.val.se