Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kungsholm 7 Kungsholmstorg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 7 Kungsholmstorg Ö 1109 15,7% 34,7% 28,0% 21,6% 5,1% 49,1% 50,9% 4,6%  
Summa 1109 15,7% 34,7% 28,0% 21,6% 5,1% 49,1% 50,9% 4,6%

http://www.val.se