Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kungsholm 8 Piperska muren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 8 Piperska muren 1446 20,3% 40,1% 23,6% 16,0% 5,8% 49,7% 50,3% 3,9%  
Summa 1446 20,3% 40,1% 23,6% 16,0% 5,8% 49,7% 50,3% 3,9%

http://www.val.se