Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kungsholm 9 Kungsklippan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 9 Kungsklippan mm 1405 23,1% 39,4% 20,4% 17,1% 4,1% 50,7% 49,3% 5,1%  
Summa 1405 23,1% 39,4% 20,4% 17,1% 4,1% 50,7% 49,3% 5,1%

http://www.val.se