Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kungsholm 10 Kungsholms kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 10 Kungsholms kyrka 1244 13,1% 28,4% 21,0% 37,5% 2,6% 44,4% 55,6% 4,8%  
Summa 1244 13,1% 28,4% 21,0% 37,5% 2,6% 44,4% 55,6% 4,8%

http://www.val.se