Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kungsholm 11 S:t Eriksområdet V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 11 S:t Eriksområdet V 1249 11,9% 38,3% 25,6% 24,2% 4,2% 47,0% 53,0% 4,2%  
Summa 1249 11,9% 38,3% 25,6% 24,2% 4,2% 47,0% 53,0% 4,2%

http://www.val.se