Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kungsholm 12 Rådhuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 12 Rådhuset 1144 17,4% 44,3% 21,0% 17,3% 4,1% 48,7% 51,3% 6,2%  
Summa 1144 17,4% 44,3% 21,0% 17,3% 4,1% 48,7% 51,3% 6,2%

http://www.val.se