Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kungsholm 13 John Ericssonsgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 13 John Ericssonsgatan mm 1269 18,7% 34,9% 20,6% 25,8% 2,5% 45,6% 54,4% 5,4%  
Summa 1269 18,7% 34,9% 20,6% 25,8% 2,5% 45,6% 54,4% 5,4%

http://www.val.se