Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 2 Fredhäll N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 2 Fredhäll N 1236 28,1% 47,7% 9,7% 14,5% 1,4% 47,4% 52,6% 4,4%  
Summa 1236 28,1% 47,7% 9,7% 14,5% 1,4% 47,4% 52,6% 4,4%

http://www.val.se