Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 3 Fredhäll V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 3 Fredhäll V 1086 18,7% 39,4% 16,9% 25,0% 2,1% 43,8% 56,2% 4,6%  
Summa 1086 18,7% 39,4% 16,9% 25,0% 2,1% 43,8% 56,2% 4,6%

http://www.val.se