Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 6 Kristineberg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 6 Kristineberg Ö 1055 20,3% 45,3% 21,7% 12,7% 4,5% 48,2% 51,8% 7,7%  
Summa 1055 20,3% 45,3% 21,7% 12,7% 4,5% 48,2% 51,8% 7,7%

http://www.val.se