Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 7 Marieberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 7 Marieberg S 840 18,9% 39,3% 21,0% 20,8% 3,1% 43,6% 56,4% 4,5%  
Summa 840 18,9% 39,3% 21,0% 20,8% 3,1% 43,6% 56,4% 4,5%

http://www.val.se