Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 8 Rålambshov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 8 Rålambshov 772 23,1% 29,4% 20,5% 27,1% 4,4% 45,9% 54,1% 4,3%  
Summa 772 23,1% 29,4% 20,5% 27,1% 4,4% 45,9% 54,1% 4,3%

http://www.val.se