Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 10 Östra S:t Göran NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 10 Östra S:t Göran NV 1129 21,5% 45,5% 19,3% 13,6% 3,3% 50,8% 49,2% 8,1%  
Summa 1129 21,5% 45,5% 19,3% 13,6% 3,3% 50,8% 49,2% 8,1%

http://www.val.se