Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 11 Östra S:t Göran N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 11 Östra S:t Göran N 1349 25,5% 46,3% 15,3% 12,9% 2,8% 47,0% 53,0% 5,9%  
Summa 1349 25,5% 46,3% 15,3% 12,9% 2,8% 47,0% 53,0% 5,9%

http://www.val.se