Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 13 Östra S:t Göran C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 13 Östra S:t Göran C 1219 16,6% 46,7% 21,5% 15,3% 3,6% 48,7% 51,3% 6,9%  
Summa 1219 16,6% 46,7% 21,5% 15,3% 3,6% 48,7% 51,3% 6,9%

http://www.val.se