Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 15 Östra S:t Göran Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 15 Östra S:t Göran Ö 1330 20,2% 42,4% 21,8% 15,6% 3,5% 47,7% 52,3% 5,4%  
Summa 1330 20,2% 42,4% 21,8% 15,6% 3,5% 47,7% 52,3% 5,4%

http://www.val.se