Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 16 Östra S:t Göran SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 16 Östra S:t Göran SV 1173 19,7% 42,9% 20,1% 17,3% 3,7% 43,5% 56,5% 4,9%  
Summa 1173 19,7% 42,9% 20,1% 17,3% 3,7% 43,5% 56,5% 4,9%

http://www.val.se