Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 20 Västermalmsgallerian

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 20 Västermalmsgallerian 1435 20,7% 42,0% 13,7% 23,7% 2,7% 44,8% 55,2% 5,4%  
Summa 1435 20,7% 42,0% 13,7% 23,7% 2,7% 44,8% 55,2% 5,4%

http://www.val.se