Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 22 Smedsudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 22 Smedsudden 934 15,5% 22,7% 23,0% 38,8% 2,8% 47,5% 52,5% 4,0%  
Summa 934 15,5% 22,7% 23,0% 38,8% 2,8% 47,5% 52,5% 4,0%

http://www.val.se