Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 23 Thorildsplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 23 Thorildsplan 1080 34,2% 47,7% 10,9% 7,2% 2,6% 47,9% 52,1% 7,3%  
Summa 1080 34,2% 47,7% 10,9% 7,2% 2,6% 47,9% 52,1% 7,3%

http://www.val.se