Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - S:t Göran 24 Östra Hornsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 24 Östra Hornsberg 787 26,7% 50,3% 18,3% 4,7% 4,8% 50,8% 49,2% 3,0%  
Summa 787 26,7% 50,3% 18,3% 4,7% 4,8% 50,8% 49,2% 3,0%

http://www.val.se