Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vantör 10 Högdalen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 10 Högdalen V 1306 18,2% 33,5% 20,9% 27,4% 4,7% 45,6% 54,4% 6,7%  
Summa 1306 18,2% 33,5% 20,9% 27,4% 4,7% 45,6% 54,4% 6,7%

http://www.val.se